Dobre serca dla dzieci – Bal charytatywny w „piątce”

W Szkole Podstawowej nr 5 utworzono Fundację Szkoły Otwartych Serc. Pierwsze pieniądze, przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego w klasie integracyjnej, to dochód z balu charytatywnego.
– Zebraliśmy około 7 tysięcy złotych. To duża suma. Dziękujemy wszystkim dobrym sercom, które na ten bal przyszły, ofiarowały przedmioty na licytację oraz pomogły w jakikolwiek inny sposób – mówi Elżbieta Sumowska, dyrektor szkoły.

W zabawie brało udział blisko 200 osób.
– Ludzie, którzy tu przyszli, chcą się nie tylko bawić, ale także pomóc tym, którzy tego potrzebują – powiedział Maciej Tarczoń, uczestnik balu.
(ard)

Dochód z balu charytatywnego przeznaczony zostanie na zakup sprzętu potrzebnego dzieciom, które będą się uczyć w klasie integracyjnej. Na zdjęciu: Jolanta Anto- niewicz, Leszek Antoniewicz, Danuta Stanek-Gutowska, Zdzisław Gutowski, Danuta Hryniewiecka.

art30