Miesięczne archiwum: wrzesień 2013

Sięgamy Gwiazd

Sięgamy Gwiazd – to kampania w ramach plebiscytu Gwiazdy Dobroczynności. Jej najważniejszym elementem jest seria tekstów i filmów pokazujących, co jest najważniejsze we współpracy fundacji, stowarzyszeń i organizacji charytatywnych z osobami z pierwszych stron gazet. Anna Cieślak, Agnieszka Cegielska, Natalia Kukulska i Magdalena Różdżka w osobistych rozmowach z przedstawicielami Fundacji La Strada, SOS Wioski Dziecięce, Fundacji Spełnionych Marzeń i Szkoły Otwartych Serc opowiadają o tym, jak wyglądał ich pierwszy kontakt, dlaczego od lat współpracują oraz opisują kulisy wspólnych działań.

Reżyserem filmu jest Maciej Wąsik.

Sala Świata

Nareszcie ją mamy! Spełniło się nasze wielkie marzenie! Sala Doświadczania Świata służy naszym dzieciom! To specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego życia człowieka i służy prowadzeniu terapii polisensorycznej.

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: z zaburzeniami zachowania, z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, osoby z demencją. Sala Doświadczania Świata stwarza możliwości autentycznego przeżywania świata i otoczenia tym, którzy są „inni”. Niepełnosprawne dziecko w Sali Doświadczania Świata posiada wolność wyboru tych bodźców, które dla niego samego są najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi pragnie się zajmować. Motywacją ich wyborów nie są działania terapeutów, lecz elementy tworzące salę. Oddziałują one korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwiają odprężenie lub stymulację. Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasze „Biedroneczki „zyskały wspaniałe możliwości rehabilitacji.

Aby Sala mogła powstać wykorzystaliśmy fundusze przekazane nam przez Gwiazdy Dobroczynności i Ambasadorkę Fundacji Szkoła Otwartych Serc Agnieszkę Cegielską, oraz pieniądze zebrane na Koncercie Charytatywnym ” Gramy i pomagamy” z udziałem Tamary Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego.
Dziękujemy, zatem tym wszystkim, którzy wzięli udział w Plebiscycie Gwiazd Dobroczynności i oddali swoje głosy na Agnieszkę Cegielską.
Dziękujemy również tym, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i obecnością przyczynili się do wielkiego sukcesu ostatniego koncertu.

Zaczarowane zdjęcia z zaczarowanej sali z zaczarowanymi dziećmi wykonała Pani Kama Trojak.

[nggallery id=6]