Jak nam pomóc

Fakt, że Fundacja Szkoły Otwartych Serc jest Instytucją Pożytku Publicznego oznacza, iż jej działalność jest gruntownie kontrolowana przez urzędy państwowe. Dzięki temu cieszy się zaufaniem publicznym. Wszelkie środki, które pozyskujemy, służą wyłącznie do realizowania przez Fundację zadań statutowych. Możesz zatem być pewien, że Twoja hojność zostanie przez nas wykorzystana właściwie.

NASZE KONTO: BGŻ S.A. o/Malbork 05 2030 0045 1110 0000 0039 1410

Ten szlachetny gest pozwoli Fundacji objąć opieką większe grono dzieci potrzebujących. Sfinansujesz za naszym pośrednictwem potrzeby dzieci niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji finansowej.

Przekaż nam 1% swojego rozliczenia. Ważna jest każda złotówka. Dzięki niej możemy działać spokojnie i konkretnie. Możemy podejmować nowe wyzwania, których celem jest zmienianie świata, pomoc chorym i skrzywdzonym przez los, czynienie ich życia bardziej godnym i radosnym.

Szkoła Otwartych Serc
KRS 0000070411

Przekazanie 1 % jest bardzo proste: wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w formularzu podatkowym.
Dochodami fundacji zwiększającymi jej majątek są również:

  • wpływy z działalności gospodarczej
  • odsetki bankowe i przychody z majątku
  • darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia
  • dochody ze zbiórek i imprez publicznychdotacje z budżetu państwa.