Równe szanse

MALBORK – Według obliczeń specjalistów w województwie pomorskim jest ponad 180 tys. osób niepełnosprawnych, czyli co ósme z nas jest niewidome, nie słyszy, porusza się na wózku lub ma jakieś inne problemy To dużo, dlatego powinniśmy pamiętać o tych osobach i stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju i codziennej egzystencji w społeczeństwie – powiedziała Elżbieta Sumowska, współorganizator regionalnej konferenqi poświęconej integracji pod hasłem „Otwórzmy drzwi przed każdym dzieckiem”.

W spotkaniu w ramach rozpoczynającego się europejskiego roku niepełnosprawnych wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele i osoby które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z Malborka i okolic, – Integracją zajmuję się od ponad 12 łat, pracowałam w jednej z pierwszych w Polsce szkół, do której uczęszczały dzieci niepełnosprawne, dlatego dobrze znam to zagadnienie. Wiem, że problem jest poważny, a nadal prócz deklaracji za mało robi się dla tych osób. Dlatego należy pochwalić takie inicjatywy jak w Malborku. Widać, że tu za słowami idą czyny – mówi Dorota Żyro, ekspert programu UNESCO ds integragcji. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że samorządy lokalne powinny położyć nacisk na stwarzanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych, tak aby mogli funkcjonować i dobrze czuć się w społeczeństwie.

Wszyscy złożyli podpisy pod deklaracją uśmiechu, radości i nadziei.

 

Organizatorzy:

Przedszkole Integracyjne nr 13, Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 5 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Gminne, przy współpracy Muzeum Zamkowego, Terenowego Koła Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Fundacji Szkoła Otwartych Serc i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pedagogów Specjalnych na Rzecz Sprawnych Inaczej z siedzibą w Uśnicach.
art11
Uczestnicy konferencji obejrzeli prace wykonane przez dzieci z klas integracyjnych. Na zdjęciu: Krystyna Jankowska, Józef Kozłowski i Stanisław Meyza.