Nasze osiągnięcia

1. Organizacja koncertów charytatywnych:

 • Anny Szałapak
 • Grażyny Łapińskiej
 • Krzysztofa Cwynara z przedstawieniem „Santo Subito Santo”
 • koncert „Dla Zuzi”- piosenki aktorskiej  i chóru pod dyr. W. Zamkowskiego
 • Marka Dyjaka
 • Iwony Lorenz i Pauliny Czapli

2. Coroczna organizacja Festynu Adwentowego  „Kolędą Przywołujemy Święta”.

3. Otwarcie Akademii  Ruchu „Cardio”.

4. Wydanie kalendarzowej Fundacji 2003, 2006, 2012.

5. Wyposażenie sali do integracji sensorycznej  dla Przedszkola Specjalnego „Biedronki”.

6. Zakup pionizatora dynamicznego dla ucznia Sp 5  z czterokończynowym porażeniem mózgowym.

7.  Zakup DVD do klas integracyjnych.

8. Zakup czterech laptopów dla niepełnosprawnych uczniow naszej szkoły.

9. Organizacja wycieczek i pikników dla podopiecznych fundacji.

10. Organizacja Wojewodzkich Festiwali Rekreacji i Zabawy dla uczniów z oddziałów integracyjnych.

11. Organizacja Konferencji Metodycznych:

 • „Otwórzmy drzwi przed każdym dzieckiem”
 • „Razem dla dziecka”
 • X-lecie integracji w Sp5 w Malborku.

12. Sesje zdjęciowe i organizacja wystaw fotograficznych podopiecznych fundacji:

 • „Uśmiech”  2011r.
 • „Integracja” 2012 r.

13. Dzięki kampanii reklamowej, w której wzięła udział A. Cegielska obdarowano naszych podopiecznych:

 • 30  parami butów „Bartek”
 • 11 kurtkami firmy „Brugi”
 • 30 czapkami zimowymi.

14. Zakup  zabawek dydaktycznych dla Przedszkola Specjalnego „Biedronki”.

15.Nagranie płyty z piosenką „Jesteśmy razem”.

16. Zakup sprzrętu RTV do klas integracyjnych (telewizor).

17. Zakup komputera do zajęć indywidualnych.

17.Wydanie kartek świątecznych wykonanych przez naszych uczniów.

19.  Pokrycie kosztów rehabilitacyjnych  dla uczniów z MPDz.

20. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych naszych podopiecznych.