Pomagają w nauce – Konferencja metodyczna o klasach integracyjnych

Powiśle i Żuławy Malbork.

W konferencji metodycznej na temat potrzeb specjalnych uczniów w klasach integracyjnych wzięto udział 52 nauczycieli z powiatu malborskiego.
– Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym oddziały integracyjne zostały wprowadzone we wszystkich typach placówek oświatowych – mówi Jadwiga Bogucka, kierownik zespołu ds. integracji z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

J. Bogucka uważa, że kształcenie dzieci w sposób indywidualny i w ośrodkach specjalnych daje negatywne efekty.
– Bardzo często rodzice niepotrzebnie kierują tam swoje pociechy. Niektórzy sądzą, że dzieciom niepełnosprawnym może pomóc wyłącznie specjalista.

Przecież o ich wartości świadczy nie tylko sprawność fizyczna – wyjaśnia J. Bogucka. -Badania wykazały, że rozumienie tekstu i nauka czytania jest znacznie lepsza u osób, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych, niż do szkół specjalnych. Ten typ placówek ma służyć szkołom masowym jedynie jako ośrodek konsultacyjny. Kierownik twierdzi, że udział dzieci ze specjalnymi potrzebami w grupach integracyjnych doskonale wpływa na poziom nauczania pozostałych.
– Nauczyciele, którzy pracują w takich oddziałach są bardzo kreatywni i dynamiczni. potrzebami w grupach integracyjnych doskonale wpływa na poziom nauczania pozostałych.
– Nauczyciele, którzy pracują w takich oddziałach są bardzo kreatywni i dynamiczni. Osoby niepełnosprawne uczą ich nowych form pracy. Efektywność w klasach zróżnicowanych wzrasta na rzecz wszystkich dzieci. Najważniejsze jest to, że młodzież nawiązują wzajemne kontakty, uczy się przebywać ze sobą na co dzień i tworzy zgrany zespół – mówi J. Bogucka. Dorota Żyro, ekspert programu UNESCO przedstawiła uczestnikom konferencji zasady edukacji XXI wieku.
– Opracowali je nasi eksperci. Uważamy, że szkoła powinna uczyć w ten sposób, aby dzieci: poznały świat, stworzyły swój system wartości i potrafiły żyć wspólnie z innymi – mówi D. Żyro. Nauczyciele podkreślali, że spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń.
– Dzięki takim konferencjom wiele się uczę. Podczas rozmowy z koleżankami poruszamy wspólne problemy – mówi Joanna Skwira, nauczyciel w Przedszkolu Integracyjnym w Malborku, (aszun)

art7

O potrzebach edukacyjnych uczniów w klasach integracyjnych rozmawiano podczas konferencji metodycznej. Wykład prowadziła Jadwiga Bogucka.