Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Dnia 26 marca 2011 roku , w malborskim Karwanie odbył się koncert charytatywny warszawskiego barda Marka Dyjaka. Organizatorkami i pomysłodawczyniami koncertu były – prezenterka TVN – Agnieszka Cegielska oraz fotograf Kama Trojak. Po koncercie odbyła się licytacja na rzecz Fundacji „Szkoła Otwartych Serc”.

W ramach zorganizowanego koncertu ze sprzedaży biletów uzyskano kwotę w wysokości 1170 złotych. Marek Dyjak zrezygnował z honorarium za koncert. Z licytacji ,którą prowadziła pani Agnieszka Cegielska uzyskano łączną kwotę 6.900 złotych. Licytacja dotyczyła :obrazów pani Teresy Beckier, pani Wiesławy Trojak,grafiki pani Joanny Budzyńskiej oraz pani Hanny Fortuny, ksiażek z autografami autorow-między innymi prezydenta Lecha Wałęsy i restauratora Bogdana Gałązki,, kolekcji filmow, gier komputerowych,wejściówek do studia TVN, kubka z autografem Jarosława Kuźniara, stroju z Mistrzostw Świata Jarosława Dymka,plecaka z gadżetami z MWC – Centrum Turystyki w Malborku, patery ceramicznej, koszulki z logo TVN. Celem zbiorki publicznej organizowanej dla Fundacji „Szkoła Otwartych Serc” z siedzibą przy ulicy Wybickiego 32 był zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych fundacji z Przedszkola Specjalnego.Pozwolenie na zbiórkę wydał. Burmistrz Miasta Malborka dnia 10 marca 2011 roku.

W imieniu dzieci z całego serca dziękujemy organizatorkom imprezy, darczyńcom, Markowi Dyjakowi, przyjaciołom fundacji i wszystkim , którzy swoją pracą, zaangażowaniem, życzliwością przyczynili się do sukcesu imprezy.