Ogłoszenie o wynikach zbiórki pieniężnej

Celem zbiórki publicznej organizowanej przez Fundację „Szkoła Otwartych Serc” z siedzibą przy ul. Wybickiego 32 w Malborku było pokrycie kosztów pionizatora typu PAROMOBIL 60 dla podopiecznego Fundacji – Artura Chmielewskiego.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną o numerze OKS-5022/13/10 zostało wydane przez Burmistrza Miasta Malborka dnia 10.12.2010r.

W ramach zorganizowanego Festynu Adwentowego łącznie ze sprzedaży rzeczy darowanych (bombki, choinka, bransoletki, kolczyki, korale, anioły, kartki świąteczne, bileciki do prezentów, ciasta, sałatki) uzyskano 3 300 zł.
W związku z tym, że zgromadzone środki nie zabezpieczyły pokrycia kosztów pionizatora, Fundacja zwróciła się do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe w tej sprawie. Utworzono konto pomocnicze dla podopiecznego Fundacji. W wyniku wpłaty darowizn uzyskano kwotę 4 960,36 zł.

Łącznie ze zbiórki publicznej pozyskano sumę 8 260,36 zł.

Na zakup pionizatora wydano 7 267,30 zł. Pozostałą kwotę 993,06 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Artura.

W imieniu niepełnosprawnego chłopca dziękujemy wszystkim osobom wspierającym podopiecznych Fundacji „Szkoła Otwartych Serc”.